เวเฟอร์รสช็อกโกแลต

เวเฟอร์รสช็อกโกแลต ใส่ไส้ครีมช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลต จากแบรนด์ เดลฟี้ ท็อป ทริปเปิ้ล

เวเฟอร์รสช็อกโกแลต ขนาด 45กรัม ราคา 10 บาท

เวเฟอร์รสช็อกโกแลต

เวเฟอร์รสช็อกโกแลต เนื้อหาผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเพิ่มเติมคุณประโยชน์ทางโภชนาการต่อ 1 ซองพลังงาน 210 กิโลแคลอรี *11%, น้ำตาล 21กรัม *32%, ไขมัน 9กรัม *14%, โซเดียม 55 มก. *2%*คิดเป็นจำนวนร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคต่อวัน…